Vrácení zboží

V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy.

Jak to provést?

Jestliže chcete odstoupit od uzavřené smlouvy, tedy vrátit zboží bez udání důvodu, musíte do 14 dnů od převzetí zboží toto zboží odeslat doporučeně zpět na adresu prodejny LUFIA GROUP s.r.o. – BODYBE, Jedlová 1958, 500 08 Hradec Králové. Zboží musí být v původním obalu včetně dokladu o zakoupení, kompletní a nepoškozené.

K odstoupení od smlouvy můžete využít písemné žádosti, kterou přiložíte k vracenému zboží, nebo nám můžete žádost odeslat elektronicky na adresu info@bodybescrub.com.

Peníze za zboží Vám vrátíme včetně poštovného a balného nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží hradí v plné výši kupující.

Náležitosti odstoupení od smlouvy

·         Specifikace smlouvy (číslo objednávky, číslo daňového dokladu, název a kód zboží, datum objednání zboží a datum obdržení zboží)

·         Vaše osobní údaje (jméno a příjmení, adresu, email, telefon)

·         Cena (způsob, jakým byla cena uhrazena, navrhněte i způsob, jakým chcete peníze vrátit)

·         Datum a podpis

Pro odstoupení můžete využít i vzorového formuláře, který si stáhněte, vytiskněte a vyplňte potřebné údaje.