SLAVÍME 2.NAROZENINY!
Využijte 20% SLEVU na všechny kávové peelingy a párty může začít!

Reklamační řád

Provozovatelem internetového obchodu Bodybescrub.com je společnost LUFIA GROUP s.r.o., se sídlem Na okruhu 488/27, 14200 Praha – Písnice, IČ: 24226106.

Záruka vrácení peněz!

Reklamační řád

Při reklamaci se Vám budeme snažit vyjít vstříc a záležitost neprodleně řešit. K rychlému a úspěšnému vyřízení reklamací dodržujte, prosíme, následující podmínky:

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je vadné, nefunkční či poškozené, oznamte nám zjištěné vady co nejdříve emailem na adresu info@bodybescrub.com, případně telefonicky nebo doporučeně písemně bez zbytečného odkladu. Reklamace musí obsahovat popis zjištěných závad a jejich projevů. Zjištěné závady nahlaste min. však do tří dnů včetně data převzetí dobírky, kde s Vámi budou sjednány podmínky reklamace. Po uplynutí třídenní lhůty k reklamaci, nebude reklamace brána v potaz.

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 umožní nakupujícímu během 14 dnů od obdržení zboží toto bez udání důvodu vrátit – zboží však musí být odesláno doporučeně na adresu prodejce tzn. LUFIA GROUP s.r.o. – BODYBE, Jedlová 1958, 500 08 Hradec Králové. Zboží musí být v původním obalu včetně dokladu o zakoupení, kompletní a nepoškozené. Záruční doba počíná dnem expedice zboží.
Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Záruční lhůta se nevztahuje na vady vzniklé neodborným či nešetrným zacházením.

Zboží vracíte na vlastní náklady. Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat. Při splnění těchto podmínek bude nakupujícímu vrácena finanční částka do cca 10 dnů od obdržení vráceného zboží (částka zaplacena za poštovné se nevrací). Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme schopni akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

V případě, že zboží, které kupující reklamuje nemá vadu nebo se na něj záruka nevztahuje, je povinen uhradit náklady spojené s dopravou a vyřízením reklamačního procesu. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.